ZKrainyCzarów

73 teksty – auto­rem jest ZKrainyCzarów.

Łat­wiej zna­leźć ko­goś kto nas wysłucha, trud­niej ko­goś kto przy nas zostanie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 czerwca 2012, 11:27

Cza­sami gdy sta­jesz dla ko­goś na głowie, to w za­mian dos­ta­jesz po głowie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 kwietnia 2012, 09:24

Mówiłaś:"Nie wyob­rażam so­bie życia bez Ciebie", lecz nie do­dałaś, że masz bujną wyobraźnię. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 sierpnia 2011, 19:23

Przez strach przed utratą-tracimy. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 sierpnia 2011, 21:38

Gdy wiesz, że to już ko­niec, naj­trud­niej po­wie­dzieć to dru­giej osobie. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 20 lipca 2011, 13:28

Gdy kochasz, żyjesz dla kogoś. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 12 maja 2011, 06:52

Nie mów mi, że mi wy­baczyłaś, a jed­nocześnie mi to wypominając. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 kwietnia 2011, 14:00

Ta oba­wa, że nie po­kocha­my ni­kogo tak moc­no jak swoją pier­wszą miłość. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 1 stycznia 2011, 14:54

Ona ser­cem dla wszys­tkich, nikt ser­cem dla niej. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 13 grudnia 2010, 12:44

Pa­miętaj, że zaw­sze będzie koło Ciebie oso­ba do której możesz zadzwo­nić, na­pisać, przyjść.


Z de­dykacją dla mo­jej J. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 12 grudnia 2010, 15:40

ZKrainyCzarów

Byłam tu i wróciłam jako kto inny.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ZKrainyCzarów

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

25 sierpnia 2014, 15:52Elizabetta sko­men­to­wał tek­st Praca od­poczyn­kiem od myśli.  

25 sierpnia 2014, 09:31onejka sko­men­to­wał tek­st Praca od­poczyn­kiem od myśli.  

25 sierpnia 2014, 00:10.Rodia sko­men­to­wał tek­st Praca od­poczyn­kiem od myśli.